— Vi vet at dette er et av de svake punktene ved overvåkingen i Europa i dag, sa justiskommissær Franco Frattini da han la frem EU-kommisjonens nye forslag til antiterrortiltak.

Han viste til at terrorister gjerne reiser både før og etter terrorangrep, og at det derfor er nødvendig for myndighetene å følge bedre med. Han omtalte terror som «hovedtrusselen mot våre demokratier i dag», og viste til at det bare i fjor ble avslørt 80 terrorplaner i EU.

- Ikke religion eller rase

Flyselskapene får ansvaret for å samle inn informasjonen terrorjegerne skal ha. Opplysningene vil bli oversendt til myndighetene i det EU-landet flyet går fra eller til.

Tanken om en sentralisert databank for alle passasjerdata i hele EU er forkastet - blant annet fordi EU vil unngå beskyldninger om et nytt «storebror ser deg»-organ.

Frattini la vekt på at de fleste av opplysningene blir samlet inn og lagret allerede i dag, av flyselskapene som bruker dem til kommersielle formål.

— Ordningen vil heller ikke bli lik den som USA har. Vi vil ikke spørre om religion eller rase. Det er helt irrelevant informasjon for oss, sa Frattini.

Vil forby opplæring

Han utelukket ikke at det senere kan bli aktuelt å overvåke passasjerdata også for flyturer innad i EU.

— Men vi valgte å legge frem et mer håndterlig forslag først. Så vil vi se på mulighetene for å inkludere flyginger innen EU senere, sa Frattini.

Han begrunnet forsiktigheten med at intern EU-kontroll kunne skapt problemer for den frie bevegelsen innen Schengen-området - et problem som nå uansett rammer Norge.

I tillegg til å styrke overvåkingen av flytrafikken, vil EU-kommisjonen gjøre det ulovlig i alle EU-land både å drive terroropplæring og -rekruttering, og å oppfordre til terror. Det skal dessuten bli lettere å få stengt nettsider som blir brukt til slike formål.

Også arbeidet med å hindre terrorister i å få tak i sprengstoff skal styrkes. Handlingsplanen går blant annet inn for et varslingssystem for sprengstoff på avveie.