I helgen ble det konstatert svineinfluensa i en besetning på 700 griser i Nord-Trøndelag. Smitten ble overført av en person som var syk.

Senere ble smitte konstatert i en besetning på 800 dyr i samme område.

50 andre besetninger i området På den første gården venter man og ser — den ligger såpass isolert, at faren for luftbåren smittespredning anses som liten.

På bruk nummer to har Mattilsynet bestemt seg for å iverksette nødslakt.

— Dette bruket har 50 andre grisebesetninger i nabolaget - det vil si innenfor en radius på 10 kilometer, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet i Trøndelag, Møre og Romsdal.

— Derfor anses smittefaren som stor. Riktignok har vi båndlagt gården. Men luftbåren smitte kan forekomme. Til besetninger på flere hundre dyr har man ganske kraftige ventilasjonsanlegg. Luft som kan inneholde smitte, føres ut og opp, og kan bevege seg over store avstander, forklarer han.

Ingen åpne bål Grisene som skal slaktes, fraktes bort i bil, bedøves og slaktes - og deretter destrueres alle farlige stoffer ved bruk av høy temperatur.

— Det er ikke snakk om brenning under åpen himmel, slik folk har sett i forbindelse med munn- og klovsyke i andre land. I Norge destrueres dyrene i lukkede systemer, sier Knudtsen.

Det er første gang svineinfluensa er påvist hos norsk gris. Mattilsynet og norske svinebønder er opptatt av å stanse sykdommen, for å hindre at griser lider og for å hindre økonomiske tap for næringen.

Hvor mange skal man slakte?

Det er tatt smitteprøver av 4-6 besetninger nær bruket der grisene nå skal nødslaktes.

— Hva gjør dere om smitte påvises i flere av disse besetningene - det går en grense for hvor mange besetninger det er hensiktmessig å slakte?

— Ja, dette er vurderinger vi må gjøre når svarene foreligger. Vi må være forberedt på at det er hensiktmessig å ta ut et fåtall besetninger. Er mange besetninger smittet, vil ikke nødslakt være formålstjenlig, sier Knudtsen til Aftenposten.no

Trygt å spise kjøtt

Kjøtt og kjøttprodukter representerer ingen helsefare. Svineinfluensaviruset smitter ikke via matvarer og en kan ikke få svineinfluensa av å spise svinekjøtt eller produkter av svin, opplyser Mattilsynet.

GRISESLAKT: Norske svinebønder frykter at influensaen skal bre seg, og anbefaler at syke besetninger slaktes og destrueres. Arkivfoto: Scanpix