Rederiets plan for nødlossingen ble presentert for Kystverket og Sjøfartsdirektoratet klokken 11 lørdag formiddag, og klarsignalet for iverksetting av arbeidet kom to timer senere.

– Klokken 14.30 startet pumpingen. Da hadde dykkere vært nede og koblet slanger til tanken i maskinrommet, og nå pumpes bunkersolje over i en lekter, forteller pressetalsmann Per Rønnevig i rederiet KGJS Cement AS til NTB.

KGJS Cement AS er eid av Kristian G. Jebsen Skibsrederi fra Bergen.

To dykkere har vært i aksjon lørdag, og nødlossingen av skipet er ventet å ta mellom én og to uker.

– De som arbeider med pumpingen kan ikke anslå nøyaktig hvor lang tid jobben vil ta, på grunn av kompleksiteten i det å jobbe under vann, sier Rønnevig.

20 tanker

I maskinrommene til havaristen Crete Cement ligger 117 tonn bunkersolje, 20 tonn diesel og 10 tonn smøreolje. I tillegg ligger 5.400 tonn sement i skipets lasterom.

– I det store og det hele er det et 20-talls tanker som skal tømmes, og det er flere problemer knyttet til det å jobbe under vann. En ting er å koble seg til tanken med ventiler, en annen ting er å skjære hull på tankene og få lagt inn slanger som kan pumpe ut oljen, forteller Rønnevig.

Han kan ikke si noe om hvor mye olje som hittil er brakt ut av skipet, eller hvor langt ut på kvelden pumpingen vil fortsette.

– Planen er at de fra i morgen av skal holde på i et 24-timers modus, men foreløpig starter de forsiktig for å få utstyret til å fungere ordentlig.

Jevnlige kontroller

Dykkere er nede i maskinrommet to ganger i døgnet for å kontrollere at oljen ikke lekker.

– Natt til lørdag ble det oppdaget at olje lekket på innsiden av lensebarrierene, og to kubikkmeter olje blandet med vann ble tatt opp i løpet av natten, forteller beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til NTB.

Representanter fra Kystverket fører jevnlig kontroll med lensebarrierene og tar opp den oljen som eventuelt renner ut. Lørdag har lekkasjene ifølge Ly vært ubetydelige, og kun små mengder olje har lekket fra havaristen.

Skipet var på vei fra Breivik til Slemmestad da det grunnstøtte helt sør på Nesoddlandet onsdag morgen. Torsdag konkluderte politiet med at grunnstøtingen sannsynligvis skyldtes menneskelig svikt, noe Havarikommisjonen mente var en vel rask konklusjon.

Holm, Morten