Jeg er ikke vitenskapsmann, men i de 40 årene jeg har fulgt med i klimaspørsmålet har det dannet seg et klart mønster, og det er at klimaendringene er blitt verre enn det forskerne har forutsagt tidligere, sa prisvinner Al Gore på en pressekonferanse på Nobelinstituttet sammen med Rajendra K. Pachauri, som representerer den andre vinneren, FNs klimapanel.

Pachauri sa det er vanskelig å si om klimaendringene vil bli verre enn det de siste analysene til FNs klimapanel tilsier.

– Det er noen hull i analysene, men det er flere fakta som gjør at klimaspørsmålet vil bli mer akutt i framtida, det er min personlige vurdering, sa Pachauri.

Tvilens tid over

– Tvilens tid er over, nå er det tid for handling, sa Pachauri, og det var også de signalene han har fått fra mange av verdens politiske ledere.

– Så derfor er jeg optimistisk, sa Pachauri på pressekonferansen.

Lederen for FN-panelet sa også at teknologi alene ikke kan bringe klimasaken særlig langt. Det viktige er å få i stand en politikk der man kan bruke teknologien til å redusere utslippene av klimagasser, påpekte han.

Pachauri sa også at kostnadene ved klimatiltak er overdrevne og at de ikke vil bli så store. Samtidig som slike tiltak vil gi et bedre klima, vil de også skape virksomhet og arbeidsplasser, påpekte han.

I et såkalt scenario for klimautviklingen blir det sagt at det er nødvendig å få en nedgang i utslippene av klimagasser fra 2015.

– Dommen er klar, og det håper jeg møtet på Bali tar hensyn til, sa Pachauri.

Unntakstilstand

Gore sa at klimaproblemene har satt verden i en unntakstilstand.

– Det slippes 70 millioner tonn klimagasser hver dag i atmosfæren, og mengden økes stadig. Det er nå helt klart at dette ikke kan fortsette, men spørsmålet er hvordan vi kan få verdensopinionen til å bli med på de nødvendige reduksjonene av utslippene, sa Gore.

Han ga for øvrig ros til norske politikere som han har møtt flere ganger for å drøfte klimaspørsmålet.

– Norge har hatt mer innflytelse på og en mer betydningsfull rolle i klimasaken enn det landets størrelse skulle tilsi, sa Gore på pressekonferansen i Oslo.

TALTE FOR PRESSEN: Begge fredsprisvinnerne i Oslo i dag.
Erichsen, Jarl Fr.
¿ Norge har hatt mer innflytelse på og en mer betydningsfull rolle i klimasaken enn det landets størrelse skulle tilsi, sa Al Gore på pressekonferansen i Oslo.
Erichsen, Jarl Fr.
¿ Tvilens tid er over, nå er det tid for handling, slo fredsprisvinner Rajendra K. Pachauri fast.
INTS KALNINS