– Jeg er henrykt. Jeg kan nesten ikke tro at det er sant, sa Muhammad Yunus til NRK etter å ha bli kjent med tildelingen.

Yunus er økonom, og han har grunnlagt Grameen Bank, som gir mikrokredittlån til mennesker som ville hatt problemer med å få lån i andre banker.

Nobels fredspris for 2006 ble delt mellom Yunus og Grameen Bank, og verken banken eller Yunus var nevnt blant forhåndsfavorittene til å få prisen. Ved denne tildelingen, viser Nobelkomiteen nok en gang at den opererer med et vidt fredsbegrep og ikke er redd for å gå nye veier i sine pristildelinger.

Utvikling nedenfra

Prinsippet med mikrokreditt er at små lån skal gi fattige mennesker en mulighet til selv å komme seg ut av fattigdommen.

Nobelkomiteen begrunner tildelingen til Grameen Bank og Yunus med at de arbeider for å «skape økonomisk og sosial utvikling nedenfra».

– Varig fred kan ikke skapes uten at store folkegrupper finner veier til å bryte ut av fattigdom. Mikrokreditt er en slik vei. Utvikling nedenfra virker også til å fremme demokrati og menneskerettigheter, sa Ole Danbolt Mjøs, leder av Nobelkomiteen, da han offentliggjorde vinnerne.

Lån uten trygghet

Videre sier Nobelkomiteen at Yunus har blitt tildelt prisen fordi han har vist seg som «en leder som har greid å omsette visjoner i praktisk handling til beste for millioner av mennesker, ikke bare i Bangladesh, men også i mange andre land i verden».

Yunus har gjennom Grameen Bank gitt lån til fattige uten noen økonomisk trygghet. Slik har han utviklet mikrokreditt til å være et viktig virkemiddel i kampen mot fattigdom.

Startet i 1976

Den norske forfatteren Guri Wiggen har skrevet boken «Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt – bank for de fattige», som er en innføring i hvordan fattigdom kan bekjempes gjennom mikrokreditt.

– Denne bangladeshiske banken har i dag nærmere fem millioner låntakere og låner ut en halv milliard dollar i året, skriver det norske fagbladet Bistandsaktuelt, som skriver om norsk bistand og utviklingssamarbeid.

Bladet har i flere artikler satt bruk av mikrokreditt i utviklingsarbeid i fokus.

Grameen Bank og Yunis startet sitt arbeid i Bangladesh så langt tilbake som i 1976.

At 30-årsjubileet skulle bli markert med tildelingen av Nobels fredspris, kom som en stor overraskelse – både for Yunus selv og uavhengige eksperter.

PRISVINNER: Muhammad Yunus regnes som grunnleggeren av mikrokreditt og har nå fått Nobels fredspris for sin kamp mot fattigdom.
scanpix