• Olav Akselsen (Ap) er uredelig når han setter spørsmålstegn ved næringsministerens motiv for å gå inn i Union-saken. Det mener Høyres Oddvard Nilsen.

Høyres parlamentariske leder Oddvard Nilsen mener det er et overtramp når Akselsen i BT i går karakteriserte Brendes engasjement i Union-saken som ren stemmefisking.

— I politikken skal man argumentere for egne synspunkter og ikke sette spørsmålstegn ved andres motiver, sier han.

— Men til selve saken Oddvard Nilsen. Betyr regjeringens engasjement for å hindre at Union blir lagt ned at dere nå vil engasjere dere i alle industriarbeidsplasser som er truet?

— Nei vi kan ikke redde alle industriarbeidsplasser. Det vil fortsatt skje atskillig omstilling i norsk industri. Og vår politikk er fortsatt basert på generelle tiltak som gjelder alle.

Neppe generelle tiltak

— Men når Brende tilbyr en solid tiltakspakke til Union og truer eieren Norske Skog med å ta fra dem kraftkontrakter, så er vel det ikke generelle tiltak?

— Vel, han har ikke gjort annet enn å bruke tiltak som ligger der. Og i den sammenheng har han vel først og fremst hjulpet dem med å fylle ut noen søknader. Og det er hans plikt som næringsminister å gjøre.

— Kan du nevne eksempler på at Ansgar Gabrielsen som næringsminister noen gang engasjerte seg på denne måten for å berge en industribedrift?

Husker ikke om Gabrielsen

— Jeg klarer ikke å komme på noen eksempler nå. Men Børge har gjort det han mener er riktig. Siden 1998 er 51.000 industriarbeidsplasser forsvunnet i Norge. Og like mange forsvant under Stoltenberg som under Bondevik. Men nå i år øker antall industriarbeidsplasser igjen.

Like aktiv i Høyanger?

— Har Børge Brende vært like aktiv i Høyanger og Årdal. Og har han truet Hydro med at de ikke får ta med seg kraften der inne?

— Jeg mener Børge også har vært aktiv i Høyanger og Årdal og vurdert mulighetene som også ligger der.

— Så det er ikke slik at Høyres industripolitikk nå er begynt å likne Arbeiderpartiets, der det åpnes for mer individuelle virkemidler?

— Nei fortsatt er det de generelle virkemidlene gjennom lav rente, stabil kronekurs og lavere skatt som er vår viktigste næringspolitikk. Og det er jo disse forholdene som får det til å blomstre overalt nå, mener Nilsen.