Nils Klim-prisen er en del av Ludvig Holbergs minnefond og gis til yngre nordiske forskere innen de samme fagfeltene som Holbergprisen.

Wedlin er førsteamanuensis og lektor i bedriftsøkonomi ved Bedriftsøkonomisk Institutt ved Uppsala universitet.

Hun har blant annet på en kritisk måte tatt opp ranking og evaluering av universiteter og høyskoler og satt slike tiltak inn i en bredere forsknings— og undervisningspolitisk sammenheng.

– Wedlin er en selvstendig, nyskapende og lovende forsker som i ung alder har frambrakt viktige og betydelige bidrag innen sitt fagfelt, heter det i begrunnelsen fra fagkomiteen.