Nils Christie er 73 år gammel og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

I begrunnelsen fra styret i Institusjonen Fritt Ord heter det:

"Gjennom en rekke bøker og debattinnlegg har Nils Christie rettet søkelyset mot kriminalitet og samfunnsutvikling, narkotikapolitikk, miljø— og skolespørsmål. Flere av hans bøker er oversatt til en rekke språk. Som kriminolog er professor Christie hedret som en av verdens ledende.

Hans bøker "Pinens begrensning" og "Kriminalitetskontroll som industri" har vakt betydelig oppmerksomhet i land som USA og Russland. Nils Christie uttrykker seg forbilledlig enkelt og klart. Det gjør hans bidrag tilgjengelige langt ut over akademiske fagmiljøer."

Fritt Ord-prisen er tidligere tildelt blant andre Axel Jensen, Arne Skouen, Kåre Willoch og Aleksandr Nikitin.

Prisbeløpet i år er 350.000 kroner.

Prisen vil bli overrakt av styreleder Francis Sejersted under et arrangement i Kunstindustrimuseet 7. mai.

NTB