43 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets tre første måneder. Det er to færre enn i samme periode i fjor, melder Trygg Trafikk.

Det foreløpige tallet for trafikkdrepte i mars 2007 er ni. I samme måned i 2006 var det foreløpige tallet 13. I gjennomsnitt 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned de siste fem årene.

I mars 2007 har det ikke vært noen dødsulykker i Sogn og Fjordane eller Hordaland, mens det i fjor omkom en person i Hordaland. Oppland er fylket som har hatt desidert flest dødsfall i trafikken den siste måneden. Hele fem av de ni dødsulykkene har skjedd i Oppland, og hittil i år har 14 personer mistet livet på veiene i fylket. I 2006 var det tilsvarende tallet fire.

Av til sammen syv drepte bilførere/-passasjerer omkom seks i kollisjon med annet motorkjøretøy og en i utforkjøring. Av de ni som omkom i trafikken i mars var fire menn, tre kvinner og to barn.