De aller første ambulansene som gikk over fra analoge til digitale systemer ble utstyrt med en bærbar datamaskin som ble boltet fast i bilene. Siden den gang er alle regionens 115 ambulanser blitt utstyrt med topp moderne datautstyr.

Alle de fire AMK-sentralene i Helse Vest kan til enhver tid se hvor samtlige ambulanser på Vestlandet befinner seg.

— Skulle en ambulanse fra Haugesund befinne seg i Os, vil vi kunne se den og kalle den opp, sier Guttorm Brattebø, seksjonsoverlege ved Akuttmedisinsk seksjon på Haukeland Universitetssykehus.

Video fra ambulanse

Det er dette politiet i Oslo ikke klarte under terrorangrepet 22. juli. De har ikke muligheten til å se hvor patruljebiler fra andre politidistrikt befinner seg. Og når egne biler forsvinner ut av deres distrikt, kan de heller ikke følge med.

— Før måtte vi bla i kartboken og helst være kjent i området, og høre på at AMK dirigerte bilene hvor de skulle. Nå er det blitt en mye enklere hverdag, sier Brattebø.

Systemet koster 80.000 kroner pr. ambulanse. Det vil si drøyt ni millioner kroner for alle ambulansene i Helse Vest.

Helse Vest har et eget kompetansesenter for akuttmedisin. Dette senteret jobber nå med å videreutvikle dagens IKT-løsninger i ambulansene slik at de vil inneholde muligheter for videooverføring og telemedisin fra ambulanse til AMK.

— Da kan vi koble opp en hjertespesialist fra sykehuset som kan hjelpe ambulansepersonellet. Dette er blant annet innført i Danmark. Telemedisin er utviklet på et ganske avansert nivå, sier Olav Eielsen, leder for kompetansesenteret. Han er seksjonsoverlege ved AMK i Helse Stavanger.

Kjempesentral

Etter 22. juli skjønte AMK-sentralene i Helse Vest at heller ikke de ville greid å håndtere en katastrofe på samme nivå som Utøya. Derfor utredes en virtuell samlokalisering av alle de fire AMK-sentralene på Vestlandet.

— Det vil kunne gi en kjempesentral med inntil 20 operatører. Samtidig vil man beholde lokalkunnskapen i distriktet. Dette er et viktig prosjekt som vi prioriterer høyt, sier Eielsen.

— Men det vil kreve en solid opprustning innen IKT, legger han til.