Aktor, statsadvokat Erik Erland Holmen, hadde lagt ned påstand om ett år og fem måneders fengsel, skriver Fædrelandsvennen.

Lille julaften for to år siden ble politibetjenten i 40-årene anmeldt for å ha fabrikkert et politiavhør og forfalsket 28-åringens underskrift. Anmeldelsen førte ikke til at politimannen ble siktet, men han ble etterforsket av politiets særskilte etterforskningsorgan.

— Først gikk det rykter blant kolleger om at det var innledet etterforskning mot meg, og senere ble jeg også innkalt til formelt avhør, forteller politibetjenten.

I fjor erkjente den nå 28 år gamle mannen at beskyldningene ikke var riktige, og da saken kom opp for retten i slutten av oktober erklærte han seg skyldig etter tiltalen.

Politimannen mener at 28-åringens advokat både burde ha stoppet anmeldelsen, og ikke støttet og oppmuntret sin klient.

— Forsvarsadvokater skal ivareta sine klienters interesser. Jeg kan ikke forstå at det var i 28-åringens interesse å bli dømt til ni måneders fengsel for å avgi falsk anmeldelse, sier politibetjenten til Fædrelandsvennen.