Ifølge en måling som er gjort av Opinion for Telenor, har 85 prosent av tiåringene mobiltelefon. Seks av ti foreldre sier at tiåringen deres fikk mobil fordi foreldrene selv ønsket det, skriver Dagsavisen.

— For mange foreldre blir hverdagen en del enklere når barna får egen mobiltelefon. Foreldrene kan finne ut hvor barnet befinner seg til enhver tid, og vet at barnet alltid kan få tak i dem når det har behov for det, sier informasjonssjef Atle Lessum i Telenor.

Målingen viser at bare i mindre grad var det mas fra barna eller at eldre søsken hadde telefon, som førte til at de selv fikk mobiltelefon.

Utviklingen er et resultat av at motforestillingene mot mobiltelefoner for barn har sunket raskt på få år.

I 2004 var det bare 27 prosent av foreldrene som syntes det var greit at tiåringer hadde mobiltelefon. Nå er andelen 64 prosent.

I dag synes også 27 prosent av foreldrene det er greit at niåringer får mobiltelefon, 16 prosent mener det er greit for åtteåringer, og 6 prosent har ingenting imot at sjuåringer får mobiltelefon.

Når bør barn få mobiltelefon? Si din mening i feltet under!