4. januar ble den somaliske asylsøkeren Abdi Adow Hassan stukket med kniv 30 ganger og slått i hodet med en hammer. Han døde kort tid etter av skadene.

Bakgrunnen for drapet skal ifølge forklaringen til den domfelte, etiopiske Madda Khalid Abdulkarim, ha vært en konflikt som startet så tidlig som i 2005. Blant annet skal den avdøde ha sendt e-post fra den tiltaltes-postadresse til alle den tiltaltes kontakter. E-posten skal ha innhold stygge bilder og ha vært svært grov i sin ordlyd. Han skal også ha forklart at han stadig ble trakassert av den avdøde og en annen mann ved mottaket. Han skal blant annet ha blitt beskyldt for å være homofil.

Drapsdagen svartnet det for den domfelte. Mens somalieren holdt på å samle sammen tingene sine kom etioperen opp med en kniv i hånden. Det oppsto et basketak hvor 24-åringen ble drept. Selv hevder Abdulkarim at han ikke husker noe av selve drapet.

Retten mente han hadde en sterk bevissthetsforstyrrelse i gjerningsøyeblikket, men at han likevel er strafferettslig tilregnelig.

Etter drapet møtte mannen selv opp på lensmannskontoret på Østre Toten og fortalte at han hadde gjort noe. Tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Aktor hadde i forkant lagt ned påstand om fengsel i 12 år.