— Allmennlærerne må ofte undervise i mange fag, dels uten spesialisering, og i noen tilfelle også helt uten bakgrunn i faget fra utdanningen. Dette er åpenbart uheldig i et samfunn som i utpreget grad etterspør fagkunnskap, heter det i evalueringsrapporten om norsk allmennlærerutdanning som ble presentert fredag.

I rapporten foreslås det derfor både større spesialisering og en utvidelse av lærerutdanningen til fem år. På mange måter vil det bety et farvel til den klassiske allmennlæreren.

- Systematiske svakheter

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) er enig i rapportens vurderinger.

— Vi trenger spesialisering mot ulike trinn, sier Djupedal i pressemelding.

Han vil også vurdere forslaget om å utvide lærerutdanningen til fem år.

I rapporten pekes det på manglende sammenheng på flere områder i lærerutdanningen, ikke minst mellom teori og praksis. Dette gjør at det at det er «vanskelig å få grep om hva som utgjør den samlende, helhetlige og integrerende kraften i utdanningen», heter det.

— Evalueringsrapporten viser at vi må skjerpe kravene til lærerutdanningen, sier kunnskapsministeren.

Han lover at regjeringen allerede i statsbudsjettet for 2007, som legges frem 16. oktober, vil fremme tiltak for å styrke lærerutdanningen.

— Kontakten mellom utdanningsinstitusjonene og skolene må derfor styrkes. I tillegg vil vi videreføre ordningen med veiledning av nyutdannede lærere, sier Djupedal.

- Ulike kulturer

I rapporten fremkommer det kritikk på en rekke felt. Blant annet mener evalueringsutvalget at det har utviklet seg ulike kulturer for karaktersetting rundt om i landet, slik at «karaktergivningen ikke synes å skje ut fra en nasjonalt utviklet skala».

Også med tanke på Stortingets mål om en forskningsbasert forskningsbasert lærerutdanning, er det lang vei frem. Evalueringsutvalget mener at det «i liten grad blir oppfylt i praksis».

Hastemøte

I evalueringsrapporten pekes det på en rekke områder der utdanningsinstitusjonene må ta grep for å bedre kvaliteten.

n Det må utvikles en tydeligere ledelse i lærerutdanningen.

n Kvalitetssikringssystem for å sikre nødvendig styring og kontroll på alle nivå må tas i bruk.

n Klare forventninger og tydelige krav til studentens arbeid må formidles.

Kunnskapsministeren vil invitere Universitets- og høyskolerådet og andre berørte parter til et møte for å drøfte oppfølgingen av rapporten, med det aller første

— Vi trenger en god dialog med hele sektoren for å nå de resultatene alle ønsker om økt kvalitet i utdanningen og bedre lærere i skolen, sier Djupedal.