Venstre-kjendis Olaf Thommesen (40) nølte ikke et sekund da Marco Elsafadi tilbød ham jobben som styreleder i New Page, Bergen-stiftelsen som driver forebyggende arbeid blant «risikoungdom» i 12-18årsalderen.

– Olaf har riktig profil, rette holdninger og verdier. Dessuten beveger han seg i et nettverk verken jeg eller andre i New Page har. Det nettverket kan han lettere engasjere når han har eierfølelse, sier Elsafadi.

– Dette blir moro

De siste årene har New Page-driften vokst voldsomt; 50 ansatte i Bergen, Stavanger og Oslo koster. Med den profilerte lederen i Venstre med på laget håper «høvding» Elsafadi på en mer stabil pengestrøm.

– Han begynte med å si «Vi må gjøre sånn og sånn». Dette blir morsomt, sier Elsafadi, som kontaktet Thommesen allerede samme uken som han skulle friskmeldes etter hjerneblødningen han fikk i fjor høst.

Thommesen sier han er «beæret» over å bli spurt.

– New Page er underprofilert, men har vist at de utgjør en forskjell. Jeg håper jeg kan gi dem en høyere offentlig profil, det trenger både samfunnet og New Page. De har solid historie og resultater.

Skal sikre sponsorer

Thommesen hadde fredag sitt første møte med nåværende styreleder. Han tiltrer etter neste styremøte 6.desember, men er alt nå begynt jobbingen;

– Jeg har gitt Olaf konkrete utfordringer, først og fremst om å sikre økonomisk bistand og forutsigbarhet. Vi har i dag 50 arbeidsplasser i New Page, sier Elsafadi.

– Jeg har sagt til Thommesen at vi må ha en sponsor eller to eller tre. Når penger kommer i forbindelse med kontrakter, må man sikre kontrakter, sier Elsafadi.

Mangler penger

New Page fikk nylig 300.000 kroner på Bergens kommunes 2007-budsjett. De siste årene har de ikke fått noe.

– De eneste pengene vi vet om, er Trond Mohns årlige sum. Den er langt større enn det vi får fra Bergen kommune. Vi får pris etter pris, og brukes mer og mer av barnevernet, men når vi inngår en avtale med barnevernet om å følge opp en ungdom, mangler vi rundt 30 prosent av det det koster.

Fikk minnepris

Tidligere i år fikk New Page Annett Thommesens minnepris. Olaf Thommesen er Annetts sønn og styreleder i NOAS.

– Kjemien mellom Olaf og meg har hele tiden vært veldig god. Da jeg spurte om han ville være styreleder, lurte han på om han kunne brukes til det. Av og til kan han være irriterende forsiktig og ydmyk, sier Elsafadi.

– Det er første gang jeg hører noen beskylde meg for det, koketterer Thommesen.

– Man skal være ydmyk i forhold til det jeg kan bidra med, dette handler først og fremst om Marco og hans nære medarbeidere. Det er klart jeg skal gjøre mer enn å bare være med på styremøter. Men jeg er også nestleder i Venstre, bedriftsrådgiver, har to små barn og en helse som jeg prøver å ødelegge så godt jeg kan, sier han.

– Men jeg gjør sjelden noe halvhjertet.

GÅR TIL NEW PAGE: Venstre-kjendis Olaf Thommesen (40) er tilbydd jobben som styreleder i New Page, Bergen-stiftelsen som driver forebyggende arbeid blant «risikoungdom» i 12-18årsalderen. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND