Senatet i New Hampshire vedtok med 14 mot ti stemmer å avskaffe dødsstraffen. Vedtaket markerer avslutningen på en ti år lang kampanje organisert av dødsstraffmotstandere.

Men delstatsguvernøren Jeanne Shaheen, som er tilhenger av dødsstraff, har sagt hun vil nedlegge veto mot lovforslaget. Representanter i delstatsparlamentet innser at de neppe vil kunne mønstre det to tredels flertall som er nødvendig for å oppheve guvernørens veto.

NTB-Reuters