— Vi kan ikke lenger leve i den illusjonen at vi er spesielle, sier Gro Skaaren-Fystro fra Transparency International (TI). Korrupsjonseksperten med lang erfaring fra FN-systemet mener den norske naiviteten er en dårlig grunnutrustning i møtet med den globale korrupsjonskulturen som brer om seg - også her hjemme.

Advarselen kommer samme uke som det ble klart at Norge faller på TIs korrupsjonsindeks. Vi er det mest korrupte blant de nordiske landene.

Vennskapskorrupsjon

Årets sam.pol.-konferanse, som ble avsluttet i går, hadde norsk og internasjonal korrupsjon som tema. Skaaren-Fystro mener timingen er god, etter at Norge har opplevd en rekke profilerte korrupsjonssaker de siste årene.

— Våre undersøkelser viser at rundt 70 prosent mener at korrupsjon påvirker beslutninger i offentlig og privat sektor. Det begynner å gå opp for nordmenn flest at korrupsjon ikke bare er noe som skjer i andre land, sier hun.

Skaaren-Fystro tror at en av de korrupsjonsformene som kan være mest spesiell for Norge er såkalt vennskapskorrupsjon.

— Norge er et lite land med tette forhold og en sterk nettverkskultur. Det kan gjøre oss spesielt sårbare for at vennetjenester overskygger formell kompetanse ved ansettelser eller ved anskaffelser og anbud.

— Men er ikke nettopp gode nettverk en nøkkelfaktor for alle som vil gjøre en god karriere?

— Nettopp, og her ligger det en vanskelig balansegang. Nettverk blir problematiske straks kompetanse skyves til side for andre kriterier. Det avgjørende er å sikre at nettverk og vennskap i seg selv aldri blir avgjørende når vesentlige beslutninger skal fattes.

Bistand og olje utsatt

Men tapt norsk uskyld til tross -korrupsjonsutfordringene er fortsatt mye større mange steder ute i verden. Norske selskaper og norske bistandsorganisasjoner står overfor store utfordringer når de opererer i mange av utviklingslandene, sier Skaaren-Fystro.

— Flere av samarbeidslandene for norsk bistand er blant de mest korrupte i hele verden. Det er også grunn til å se nærmere på de store nødhjelpsinnsamlingene, hvor store mengder penger sprøytes inn i korrupte land i løpet av kort tid, sier hun.

— Vi må også stille krav til de norske oljeselskapene, som opererer i land med til dels meget korrupte regimer. Vi har i dag utilstrekkelig informasjon om norske selskapers bruk av bestikkelser utenlands, ettersom de ikke er med på den såkalte Bribe Payers' Index (BPI) over dette problemet. BPI er den kanskje viktigste korrupsjonsindeksen vi har, sier Skaaren-Fystro.