— Bedre informasjon vil gi innvandrere bedre forutsetninger for å bidra i det norske samfunnet og lykkes her, sier direktør Manuela Ramin-Osmundsen i UDI.

Portalen Ny i Norge inneholder kortfattet og målrettet informasjon om livet i Norge, om rettigheter og plikter innenfor sentrale områder som norskopplæring, helse, skole familieforhold, arbeid og samfunnsrettigheter.

— Totalt gis det 150.000 visum og oppholds- og arbeidstillatelser i året. Å gi denne type informasjon handler om menneskeverd, sier Ramin-Osmundsen.

Tekstene på portalen er oversatt til nesten 20 språk, og finnes derfor på morsmålet til alle de store innvandrergruppene.