Dette fremgår av den ferske rapporten "Nettleverandører som håndhevere av norsk lov", skrevet av Helge Kvandal på oppdrag for Internettprosjektet i Statens filmtilsyn.

-Det er ingen som har pålagt nettleverandørene å fjerne innhold som kan være problematisk i forhold til norsk lov. Likevel er dette en utbredt praksis i bransjen, men innholdsreguleringen benevnes gjerne som noe annet enn redaktøransvar, heter det i rapporten.

I undersøkelsen er 11 representanter for nettleverandørene i Norge intervjuet. Totalt finnes det rundt 200 slik leverandører i Norge. Det vil si firmaer som tilbyr personer og organisasjoner tilgang til internett med hjemmesider, e-posttjenester og tilgang til nyhets— og snakkegrupper.NTB