— Senteret skal gi prostituerte informasjon om forhold som helsetilbud, økonomisk rådgivning og juridisk bistand, fortalte «Gitte» på en konferanse i regi av Kirkens Bymisjon i Bergen i går.

«Gitte» har selv erfaring med sexsalg gjennom 20 år og er initiativtaker og pådriver for det planlagte informasjonssenteret for prostituerte. På statsbudsjettet for neste år er det satt av 700.000 kroner til hjelp til selvhjelp-formål og «Gitte» håper å få en del av dette beløpet.

På den nye nettadressen vil prostituerte og alle andre få informasjon om hvilke rettigheter prostituerte har og hvor de kan henvende seg med sine problemer.

— De som vil ut av prostitusjon skal også kunne få veiledning om hvordan de skal gå fram for eksempel for å starte et firma, som en klesbutikk eller en kafé, sa «Gitte».

Nettsiden vil foreligge på mange språk og dermed være nyttig for de stadig flere utenlandske prostituerte i Norge.

Driver lovlig

Det var på en erfaringskonferanse ved avslutningen av TaVare-prosjektet, et prosjekt som i tre år har drevet feltarbeid rettet mot kvinner i ulike prostitusjonsmiljøer, at nyheten om informasjonssenteret dukket opp.

På konferansen i Kafé Magdalena i går var Oslo-baserte «Gitte» invitert for å fortelle om sexarbeidernes «Møte med velferdstaten».

Kledd i hvit bluse og svart bukse og jakke redegjorde hun bredt for problemene prostituerte møter i samfunnet rundt seg; for eksempel hos likningsmyndigheter, politi og helsevesen, til tross for at de driver en lovlig aktivitet.

I forargelse over dette har «Gitte» i tre år arbeidet systematisk opp mot politikere, politi og andre myndigheter for å skape forståelse for prostituertes krav om rettigheter og rettferdighet.

Har politiker-nettverk

— Andre jenter sa til meg at jeg var gal som gikk i gang med dette, av hensyn mitt personvern. Men jeg tror at et informasjonssenter kan skape gjensidig forståelse mellom samfunnet og de prostituerte, sa «Gitte».

I dag har hun et nettverk av politikere hun forholder seg til i arbeidet for å forbedre livene for prostituerte.

I sitt innlegg bebudet hun også en stor spørreundersøkelse blant prostituerte.

— Der vil vi spørre dem om litt andre ting enn det forskere flest gjerne spør om, slik at vi kan få fram andre og nye side ved det å være prostituert, sa hun.

- Må bli ført videre

På konferansen i Bergen i går redegjorde prosjektleder Åsta Årøen for TaVare-prosjektets arbeid blant prostituerte. Hun sa at det har vært en voldsom økning i antallet prostituerte i Bergen de siste årene, men at man de siste månedene har registrert en nedgang, sannsynligvis fordi etterspørselen er mettet, mente hun.

Mens Leif Jarle Theis, daglig leder ved Kirkens Bymisjon i Bergen avrundet konferansen med å uttrykke et ønske om at den kompetanse og erfaring som er opparbeidet i løpet av TaVare-prosjektet må bli bli ført videre av Bergen kommune som et varig opplegg.

— Det vil være beklagelig dersom TaVare-prosjektet ikke er operativt etter første januar neste år, sa han og rettet en særdeles stor takk til prosjektleder Åsta Årøen og hennes medarbeidere, ikke minst for innsatsen i kvinnekaféen i Nykirken.

På konferansen i går var det møtt representanter for Bergen kommunes utekontakt, politiet, Strax-huset, Sudmannske foreldre og barn senter, sosialkontoret og Rokkansenteret. Flere kvinner i prostitusjon var også til stede. Av de politiske partiene som var invitert møtte det bare representanter fra Venstre.