• I 2005 flyttet Bjarte Baasland til Praha med en gjeld på tre millioner kroner. Tre år senere var gjelden økt til 60 millioner. Det kom etter hvert frem at biskopsønnen ikke hadde tapt pengene på IT-investeringer, men på nettgambling.
  • I fjor høst ble han dømt til fire års fengsel og til å betale tilbake 22 millioner til en venninne av moren.