2005 har vært et turbulent år for Norsk Tipping. Konkurransen fra spilleautomater og nettpoker gir kraftig fall i omsetningen, og selskapet vurderer nå nedbemanning.

– Spill i Norge er en fascinerende blanding av politikk, butikk, drømmer og teknologi, men i år har det kanskje vært i overkant spennende, sier administrerende direktør Reidar Nordby jr. til Dagens Næringsliv.

Han opplyser at selskapet har hatt en resultatnedgang på 93 millioner kroner i 2005. Omsetningen var 432 millioner kroner lavere enn i 2004.

Ifølge prognosene vil årets omsetning komme opp i 9,185 milliarder kroner med et overskudd på 2,655 milliarder.

Fem av sju spill har falt i omsetning i 2005. Størst er nedturen for Lotto og Flax.

Efta-domstolen skal avgjøre om myndighetenes tillatelse til i gi Norsk Tipping monopol på spilleautomater er lovlig. Norsk Tipping skulle etter planen ha vært i markedet for ett år siden, men nå kan saken bli utsatt ytterligere ett år.

Hvis det skulle vise seg at myndighetene ikke får medhold, vil det få stor betydning for Norsk Tipping som har investert 200 millioner kroner i nye automater. 50 personer har fått jobb i tilknytning til automatdivisjonen, og 30 av dem må sannsynligvis gå hvis saken blir ytterligere utsatt.