I etterdønningene av det sviende valgnederlaget er det bred oppfatning i SV om at partiet først og fremst er blitt straffet for svak innsats i miljøpolitikken, i utdanningspolitikken og i kampen mot fattigdom.

Bergens-politikerne Oddny Miljeteig, Åge Chr. Jacobsen og Tom Skauge nevner særlig disse områdene som hovedgrunnen til at partiet er blitt halvert. Alle tre har i årevis vært toneangivende bystyremedlemmer i SV.

Selvransakelse neste uke

De ser med spenning frem til å drive selvransakelse på et medlemsmøte i Bergen SV neste uke, hvor partiets nestleder, Audun Lysbakken, vil delta.

Tom Skauge, som også er med i SVs miljøpolitiske utvalg sentralt, svarer slik på BTs spørsmål om det er på tide med nytt SV-blod i regjeringen:

— Jeg foretrekker å ta det opp internt i partiet.

— Var forventningene for store da dere valgte å delta i regjeringssamarbeidet?

— Nei, men vi har ikke lykkes med våre hovedsaker i regjeringen, og det gjelder først og fremst innenfor miljø og skole.

- Har gitt liten uttelling

Åge Chr. Jacobsen er mer snakkevillig:

— Det er ikke til å legge skjul på at verken Øystein Djupedal eller Helen Bjørnøy har gitt oss noen særlig gevinst i regjeringen. Det er ekstra trist at miljøpolitikken har gitt oss så liten uttelling. Derfor vil jeg være åpen for en løsning med Erik Solheim som ny miljøvernminister.

— Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo ønsker å kvitte seg med både Bjørnøy og Djupedal?

— Det er viktigst å diskutere hvorfor vi ikke har fått mer ut av regjeringssamarbeidet på de nevnte områdene, i forhold til de løftene vi har gitt. På utdanningssektoren ser det dessverre ut til at både studenter og lærere har gitt litt opp.

— Er det Arbeiderpartiet som har vært for lite lydhør for SVs ønsker?

— På utdanningssektoren er det nok opp til «trykkraften» hos oss selv.

- Ulne kompromisser

Verken Miljeteig, Jacobsen eller Skauge ser noen grunn til å trekke SV ut av regjeringssamarbeidet. Men Oddny Miljeteig, som er kommunalråd og partiets listetopp, har merket seg at tidligere SV-velgere åpenbart er misfornøyd fordi «ulne kompromisser er blitt fremstilt som seire».

— Velgernes tale er helt klar, nemlig at vi må føre en tøffere kamp mot fattigdom, og stå for en tydeligere SV-politikk når det gjelder skole- og miljøspørsmål.

Det er en helt klar beskjed om at SV fortsatt må være det obsternasige og systemkritiske partiet som vi alltid har vært. Vi har ikke lov til å svikte partiets sjel.

— Vil du skifte ut SV-statsråder?

— Hadde det bare vært så enkelt.

— Har Olav Gunnar Ballo gått over streken?

— Nei, etter et slikt valgnederlag må det være høyt under taket for å blåse ut. Så pass må man kunne tåle.

— Betyr det at du deler hans synspunkter?

— Det er ikke dagen for å slipe kniver mot partikamerater, sier Miljeteig.

Sigurdsøn, Bjørn