— Vi kan treffe avgjørelser i saker der en utgiver har et ulovlig innhold, eller et innhold som på en eller annen måte vekker anstøt, på sine nettsider, sier leder for Nettnemnda, professor Dag Wiese Schartum til NTB.

Nettnemnda har per i dag inngått avtale med sju internettleverandører, og disse har forpliktet seg til å forholde seg til et sett med etiske regler for internett. Disse reglene er fastsatt av IKT-Norge og Internettforum. IKT-Norge er informasjons- og kommunikasjonsteknologi-bransjens interesseorganisasjon.

Alle kan klage

Nettnemnda er representert på nettet med egne websider, og på nettadressen nettnemnda.no ligger blant annet et klageskjema. Alle som finner noe på internett som de ønsker å klage på, kan benytte seg av klageadgangen. Forutsetningen er at klageren har en viss tilknytning til det klagen gjelder.

— Vi kan ikke ordne opp i alle ulovlige forhold på nettet, men har plikt til å behandle klager som gjelder våre partnere, sier Schartum. I ytterste konsekvens kan Nettnemnda pålegge nettsteder å endre eller fjerne innhold.

Dersom det kommer klager på innhold der Nettnemnda ikke har inngått avtaler, kan de likevel uttale seg om saken. Men i disse tilfellene har ikke Nettnemnda myndighet til eventuelt å endre eller fjerne innhold. Nettnemnda kan også på eget initiativ ta opp saker, hvis de finner dem viktige og prinsipielle.

— En av våre viktigste målsettinger er å skape debatt og offentlig diskusjon om god nettskikk, sier Schartum.

Ikke sensur

Han avviser at Nettnemnda vil opptre som et nettpoliti eller drive sensur.

— Vi er en klage- og tvisteinstans, og skal ikke drive etterforskning. Dessuten er det et viktig prinsipp at utgivere har rett til å legge ut innhold uten forhåndssensur. Det er først i ettertid at vi kommer inn, sier Schartum.

Etableringen av Nettnemnda er i tråd med EUs handlingsplan om sikrere bruk av internett, som Norge deltar i, gjennom EØS-avtalen.

Nettnemnda består av fem medlemmer, utpekt av IKT-Norge i samråd med Statens Filmtilsyn. I tillegg til professor Dag Wiese Schartum ved avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) som er leder, består nemnda av prosjektleder/forsker Andreas Galtung ved institutt for rettsinformatikk ved UiO, stipendiat Gisle Hannemyr ved institutt for informatikk ved UiO, seniorkonsulent Anne Grethe Solberg i Cap Gemini, Ernst&Young og rådgiver Elisabeth Staksrud i Statens Filmtilsyn.

Mandag lanseres Nettnemnda, der blant andre kulturminister Ellen Horn foretar den offisielle åpningen.