• Dette er nesten injurierende, utbrøt Valgerd Svarstad Haugland (KrF) under debatten om pyramidespill i Stortinget i formiddag, etter at Audun Lysbakken (SV) stilte spørsmål ved KrFs manglende vilje til å gripe inn.

Etter en interpellasjon fra SVs Audun Lysbakken, måtte kultur— og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) i går orientere Stortinget om hva regjeringen har foretatt seg overfor T5PC og liknende pyramideselskap.

— Et nytt EU-direktiv vil forhåpentligvis blir klart i løpet av mars. Det vil gi oss et bedre og strengere regelverk. Vi ønsker å legge frem saken for Stortinget i løpet av våren, slik at et nytt lovverk kan foreligge før sommeren, forklarte ministeren.

Hun la vekt på at man ikke måtte få et lovverk som setter en stopper for lovlig nettverkssalg, slik som for eksempel Tupperware-selskaper.

— Slike virksomheter gir enkelte ekstrainntekter som er med på å berge livet deres, sa Svarstad Haugland til Bergens Tidende etter debatten.

— Har du selv vært aktiv i slike selskap?

— Nei. Jeg har noen Tupperware-produkter hjemme, og jeg var vertinne for et slikt selskap en gang i studietiden, men jeg har aldri vært aktivt med, nei, svarte hun.

Hun la til hun er glad for at Lysbakken har engasjert seg i kampen mot de ulovlige pyramidene, men ble opprørt over enkelte av hans påstander.

— Han insinuerte at jeg prøver å dekke over noen i partiet og blant kristenfolket, og det er så langt fra sannheten man kan komme, sa kirke- og kulturministeren.

I sitt innlegg uttalte Audun Lysbakken at "for Kristelig Folkepartis troverdighet ville det også være viktig å vise at partiet ikke danser etter pipen til de kristne miljøer som tjener stort på virksomheter som av flere har blitt ansett for å være i gråsonen av lovverket." Han mente at KrF ved flere anledninger hadde vist en "påfallende passivitet" i kampen mot pyramidespillene. Lysbakkens betraktninger var også gjengitt i Dagbladet i dag. Det likte Svarstad Haugland dårlig.

— Når vi leser Dagbladet, kan vi vente oss hva som helst. Men at han òg viser til det Stortingets talerstol, er nesten injurierende, slik som jeg tolker det, sa Svarstad Haugland fra talerstolen.

Professor i offentlig rett, Eivind Smith, ved Universitetet i Oslo, sier til Bergens Tidende at stortingsrepresentanter har et spesielt vern når det gjelder injurier.

— Det er fullt mulig å komme med injurierende påstander fra talerstolen, men ingen kan kreve at stortingsrepresentanter skal straffes eller betale erstatning for det de har sagt der, forklarer professoren.

Det er Grunnlovens paragraf 66 som gir de folkevalgte dette spesielle vernet. Der heter det blant annet at representantene ikke kan "drages til ansvar" for meninger de har ytret i Stortinget.

— Statsrådene kan både bli sint, støtt og lei seg over det som blir sagt, men det som er poenget er at stortingsrepresentanten ikke kan straffes dersom han har sagt noe injurierende, forklarer Smith.

— Skulle en folkevalgt derimot gjenta slike påstander ute på gaten, under valgkampen eller i andre sammenhenger, har de ikke samme beskyttelse, legger han til.

IRRITERT: Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland måtte svare på spørsmål om pyramidespill og nettverkssalg.
Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX