Politiets Fellesforbund har vært i kontakt med studentene og kartlagt terrenget for antall uteksaminerte i år som har fått fast stilling. Av årets 430 avgangsstudenter, har kun 14 politistudenter fått fast jobb i politiet. 93 har fått sommervikariat i politiet.

Lederen for Politiets Fellesforbund Arne Johannessen mener at studentene er ført bak lyset og at Knut Storberget begår et løftebrudd.

— Situasjonen er verre enn det jeg trodde, sier Johannessen.

Justisministeren reagerer med oppgitthet i møte med Politiforbundets statistikker.

— Å få plass på Politihøgskolen betyr ikke at man samtidig tildeles jobb i staten. Det er all grunn til å sette spørsmålstegn ved måten Politiets Fellesforbund driver sine gjentakende kampanjer, sier Storberget.

Justisdepartementet har en egen oversikt av hva som har skjedd med de uteksaminerte politistudentene de siste årene. Denne viser at antall studenter med jobb i politietaten ligger stabilt mellom 93,8 og 95,6 prosent. Av de 393 som besto eksamen i fjor hadde 362 jobb i politiet i juni i år.