Samtidig sier 10,2 prosent at de ikke vet hva de mener om EU-saken.

– Ja-siden har hatt framgang for andre måned på rad etter et rekordlavt 37,3 prosent i mars i år, sier Arve Østgaard i Sentio.

Han legger til at målingene har vært relativt stabile siden 2001 da spriket mellom ja— og nei-siden var på hele 20 prosent. De siste årene har spriket vært på mellom 7 og 13 prosent.

– EU-opinionen er stabil fordi saken er stein død, sier Østgaard.

Forrige måneds måling som ble lagt fram i begynnelsen av mai, viste at 40,1 prosent sa ja til EU, mens 47,5 prosent sa nei.