I Hordaland må over 28.000 våpeneiere åpne lommeboken og rydde plass for et solid våpenskap i hjemmet om de ønsker å beholde våpenet sitt. Av 30.289 våpeneiere, er det kun 2045 som eier slike skap i fylket, ifølge våpenregisteret.

På landsbasis betyr den nye forskriften at flere hundre tusen våpeneiere må gå til innkjøp at et forsikringsgodkjent oppbevaringsskap. Totalt er det i overkant av 30.000 personer som har våpenskap. Antall registrerte våpen i landet er nær 1,4 millioner.

— Jeg har ikke tall på hvor mange våpeneiere det er på landsbasis, men når det er 30.000 våpenskap, så er det snakk om mange hundre tusen personer som må gå til innkjøp av våpenskap. Noen kommer til å tjene grovt med penger, sier seniorrådgiver i våpenavdelingen i Hordaland politidistrikt, Maria Seim.

- Kan hindre rekruttering

Den nye våpenforskriften har som formål å minske faren for at uegnede personer får tak i skytevåpen. Derfor har Justisdepartementet nå bestemt at alle registreringspliktige skytevåpen må oppbevares i våpenskap. Tidligere var det krav om våpenskap fra og med våpen nummer fem.

Prisen på våpenskap ligger i dag mellom 2500 kroner og opp mot 10.000 kroner.

Per Stensland, styremedlem i Bergens Jæger- og Fiskeforening, er redd det nye kravet til oppbevaring vil øke terskelen for at ungdom begynner med jakt og konkurranseskyting.

— Det er bra at kravet om våpenskap innskjerpes, men jeg synes det er strengt fra første våpen. Det er som å skyte spurv med kanon. Det er unødvendig at ungdom som vil bli konkurranseskyttere eller jegere skal bli belastet med 3-4 tusen kroner ekstra. Det kan ha innvirkning på rekrutteringen.

- Dirty spill

Et annet hovedpunkt i den nye våpenforskriften er en regulering i antall jaktvåpen man kan ha. Personer i jegerregisteret kan anskaffe seg inntil seks våpen. Våpen utover det antallet kan kun gis til søkere som kan dokumentere et meget kvalifisert behov, ifølge forskriften. Dette får Norges Jeger- og Fiskeforbund til fyre av kraftige salver mot Justisdepartementet.

— Dette er litt dirty spill. Det er stikk i strid med anbefalingene fra den bredt sammensatte gruppen som var med på å utarbeide forslaget til forskriften. Der var det bred enighet om å sette grensen til åtte våpen, sier informasjonssjef Espen Farstad.

Tidligere var det ingen grense for antall våpen en jeger kunne eie, men en måtte søke om tillatelse for hvert våpen.

— Vi sendte brev til justisministeren og ba ham om å orientere om endringer til det forslaget vi var med på å forme sammen med blant annet Politidirektoratet. Derfor er det dårlig stil å snu på det i tolvte time uten argumentasjon.

- Ingen hensikt

Per Stensland mener våpenreguleringen ikke har hensikt.

— I golf må de ha tyve ulike køller for å slå samme ball. Jegere jakter på alt fra mink til elg. Riktig verktøy til jobben er derfor viktig. Det er ingen saklig grunn for å redusere antall våpen. Det er ikke jaktvåpen som er brukt i kriminelle handlinger. Endringen vil derfor ikke redusere antall forbrytelser.

Den nye våpenforskriften trer i kraft i løpet av høsten. Det vil bli ett års frist før reglene håndheves, slik at våpeneiere skal få tid til å kjøpe inn våpenskap.

Hva mener du om den nye forskriften? Si din mening her!

RETTER HARDE SKYTS: Per Stensland i Bergens Jæger- og Fiskeforening mener kravet om våpenskap fra første våpen er for strengt. - Det kan hindre rekruttering av unge jegere og konkurranseskyttere, sier han. Våpenskapet på bildet oppbevarer våpen som brukes under kurs foreningen holder.
Høvik, Tor