Da medlemmene i Allment praktiserende lægers forening (Aplf) holdt en rådgivende avstemning om fastlegeavtalen i fjor høst, sa ikke mer enn seks av ti allmennleger ja til ordningen. I praksis viser det seg altså likevel at de aller færreste velger å stå utenfor ordningen.

Lederen av Aplf, Hans Kristian Bakke, er ikke overrasket.

-Mange leger fryktet at det ikke kom til å bli gode nok avtaler for dem. Stortingsmeldingen mot slutten av 1990-tallet var ikke akkurat positiv lesing. Når mange nå ser hvor gode avtalene er blitt, innebærer dette for mange en ny sjanse, sier han.

At interessen for fastlegeordningen er stor, særlig i kommuner der legene og kommunen er kommet fram til gode lokale avtaler, viser blant annet interessen for Hammerfest. Fire turnusleger etablerer seg nå som fastleger i denne byen.NTB