Årets hovedopptak til barnehageplass er i gang, og nærmere 2800 har søkt om plass før utgangen av august. Alle med rett til barnehageplass vil få tilbud om plass i en av byens barnehager i løpet av hovedopptaksperioden som varer frem til 20. juni.

— Vi vil forsøke å finne plass til alle i den bydelen de ønsker, sier byråd for barnehage og skole Ragnhild Stolt-Nielsen.

Alle søkere fikk plass i fjor, men ikke alle i den bydelen de hadde som førstevalg. Byråden mener det er for tidlig å si noe konkret om hvor mange som kommer til å få plass i egen bydel.

— Men det blir stadig lettere å gi folk plass i bydelen de bor i. Hovedårsaken er et vedtak bystyret gjorde i slutten av 2010 om at de som ønsker barnehageplass i egen bydel, skal prioriteres, sier Stolt-Nielsen.

Dette er det tredje opptaket med den nye prioriteringsordningen. Fordi det er fem årskull i barnehagene, betyr det at det fremdeles er mange barn som har fått plass på bakgrunn av tidligere regler. Hovedsakelig gjelder dette barn som har fått plass i Bergenhus bydel fordi foreldrene arbeider der. Det er den bydelen der flest foreldre sliter med å finne plass til barna i bostedsbydelen.

— Vi kan jo ikke hive ut barn som har fått plass i en sentrumsbarnehage før de nye reglene om prioritering trådte i kraft, sier byråden.

Færre søkere

En annen årsak til at Stolt-Nielsen tror det kan bli enklere å gi folk plass i egen bydel, er at det er omtrent 250 færre søkere enn i fjor.

— Vi vet ikke helt hvorfor det er færre søkere, men jeg tviler på at årskullet har blitt mindre. Nedgangen kan skyldes at mange har fått plass på suppleringsopptakene, som er løpende, sier Stolt-Nielsen.

Hun vil ikke garantere at flere får plass i egen bydel, men mener det er sannsynlig.

— Vi håper og tror at det skal skje basert på den informasjonen vi sitter med i dag.

Elektronisk for første gang

I år sendes for første gang tilbudsbrevene om barnehageplass elektronisk. Det skjer via meldingstjenesten Altinn. Svar på tilbud om plass kan også gjøres elektronisk.

— Vi håper den elektroniske løsningen kan være med på å gjøre det enklere og mer brukervennlig for søkerne, og at hovedopptaket blir enda mer effektivt, sier byråden.

Da søknadsfristen for hovedopptaket gikk ut, var det 2324 barn under 3 år og 447 barn over 3 år med lovfestet rett som ønsker plass innen 31. august. Rundt 3060 plasser blir ledige fra august etter 6-åringer som går over i skolen.