I 2007 var BNP per innbygger i Norge 184, hele 84 prosent høyere enn gjennomsnittet i de 27 EU-landene, melder Statistisk sentralbyrå. Bare Luxembourg kommer foran Norge på lista, med et BNP per innbygger på 276. Andre land som utmerker seg med et høyt BNP, er Irland, Sveits, Nederland, Island, Østerrike, Sverige og Danmark.

Blant EU-landene kommer Romania og Bulgaria dårligst ut med et resultat på godt under halvparten av gjennomsnittet.

BNP per innbygger brukes som et mål på den materielle velstanden i et land, og viser verdien av alt som produseres.