OLAV GARVIK

GUNNAR WIEDERSTRØM

Mens den ene etter den andre gikk på talerstolen og snakket engasjert om politiske saker, summet korridorene hele fredagen av spekulasjoner og gode forlydender om hvem som til sist ville trekke det lengste strået i kampen om nestledervervet. Selv om valgkomiteen med Gerd-Liv Valla i spissen var kommet frem til en slags enighet om å satse på tidligere AUF-leder Anniken Huitfeldt, visste alle at motkrefter ville bli mobilisert.

Nok med en

Nervekrigen begynte for alvor utpå ettermiddagen da en utsending fra Østfold, Helge Kolstad, foreslo at Arbeiderpartiet bare skulle velge en nestleder. I det øyeblikk var det åpenbart for alle at landsmøtet ville bli nødt til ta en reell votering i går kveld. Og med en nestleder, ville sittende Hill-Marta Solberg bli valgt. Debatten pågikk for fullt da BT i natt gikk i trykken.

I mellomtiden foregikk det en intens opptelling omkring i de enkelte delegasjonene for å finne ut hvordan styrkeforholdet var: Var det virkelig et flertall blant de 300 som ville følge forslagsstilleren fra Østfold? Ifølge sentrale AUF-folk var det ingenting som tydet på det. De var overbevist om at de skulle greie å hale seieren i land og få flertall for Anniken Huitfeldt. Men inn i det sene kveldstimene tyder mye på at stemningen har snudd.

Etter det Bergens Tidende forstår skal Gerd-Liv Valla ha blitt mektig vred da det ble gjort forsøk på å torpedere det hun presenterte som en enstemmig innstilling fra valgkomiteen. Det var et sviende prestisjenederlag å være vitne til et slikt «opprør» mot komiteen som etter mye om og men greide å samle seg om en kandidat som både innebar fornyelse og som ivaretok kjønnsbalansen i toppledelsen.

Uenighet i valgkomiteen

Samtidig bredte det seg irritasjon over at innstillingen på Huitfeldt var lekket ut. Mange i landsmøtesalen oppfattet dette som et forsøk på å kneble debatten om hvor mange nestledere partiet skal ha, og hvem som eventuelt skulle bli det. Samtidig kom det frem at det i valgkomiteen hadde vært atskillig skepsis til å innstille på den lovende AUF-kvinnen.

En viktig årsak til at det ble mobilisert for å hindre valget på Anniken Huitfeldt var at hun er knyttet nært til Trond Giske-fløyen. Å hindre Huitfeldt i å nå opp er like mye en advarsel mot Trond Giske. «Nå må han der Giske snart gi seg,» var en av bemerkningene fra en sentral vestlending på landsmøtet.

På siste landsstyremøtet var det flere som tok til orde for å nøye seg med en nestkommanderende. Ranveig Frøiland var en av dem. Hun greide også på et fraksjonsmøte for de 21 hordalands-utsendingene å samle nesten hele delegasjonen om å satse bare på en. Bare et par AUF-ere signaliserte en annen holdning.

Hordalandsdelegasjonens skepsis til to nestledere bygger på en frykt for at nestlederstriden kommer til å prege de to neste landsmøtedagene. Og er det noe et svekket Arbeiderparti aller minst ønsker, så er det mer personstrid etter at lederstriden løste seg ved at Thorbjørn Jagland valgte å tre til siden.

STRIDENS EPLE: Anniken Huitfeldt risikerer ikke å nå opp i kampen om å bli nestleder. Da BT gikk i trykken i natt tydet mye på at landsmøtet velger at Arbeiderpartiet bare skal ha en nestleder.