Herman Skard representerer Tønnes familie i advokat Olav Braatens reisefravær. Braaten og Skard er kompanjonger.

Ifølge NRK Dagsrevyen vil Tønnes familie på nyåret vurdere å bringe saken inn for Riksadvokaten. Skard sier han hele mandagen har besvart henvendelser fra mediene der han har klargjort at det i den situasjonen familien befinner seg overhodet ikke er aktuelt å vurdere spørsmål av denne karakter.

— Men det hjelper jo åpenbart ikke hva jeg enn sier, sukker han oppgitt.

På direkte spørsmål vil Skard likevel av prinsipielle grunner ikke avvise at Tønnes advokater på et senere tidspunkt vil sluttføre en grundig vurdering av de rettslige anførsler Økokrim har gjort.

— Vår mening er at tiltalen var uriktig. Det betyr likevel ikke at vi vil be om å få den revurdert. Men vi plikter selvsagt å avslutte saken også juridisk, sier han.

Begravelse

Skard sier at den første viktige avgjørelsen som skal treffes er om familien vil etterkomme de mange ønskene som strømmer inn om å gjennomføre en offentlig begravelse.

— Mennesker fra alle samfunnslag ønsker å vise Tore Tønne sin respekt ved å kunne delta i hans gravferd, sier Skard.

Han mener en slik begravelse kan være en manifestasjon av hva mange mennesker føler etter tragedien.

Renvaskelse

Saken mot Tønne ble henlagt etter at han ble funnet død lørdag, men en fullstendig renvaskelse av den tidligere helseministeren kan bare skje ved at Riksadvokaten eventuelt overprøver Økokrims bruk av paragraf 271a i straffeloven.

Det er ytterst sjelden at denne paragrafen er blitt benyttet i norsk rettspraksis.

Paragrafen Tønne ble tiltalt etter har bare vært benyttet tre ganger siden den kom inn i straffeloven i 1991. Bakgrunnen for bestemmelsen er at en person må frifinnes for bedrageri hvis det ikke er utført bevisst og med forsett. Med den nye paragrafen kan han i stedet dømmes for å ha utvist grov uaktsomhet. Vanlig uaktsomhet er ikke nok til tiltale.

(NTB)