— Jeg er overrasket, men glad for at Polen gjør en innsats for å bedre fiskeriavtalen for Norge, sier Norges sjefsforhandler Bjørn Grydeland til bt.no.

Polens sjefsforhandler Jan Truszynski kom med sine innsigelser til den ferdigforhandlete EØS-avtalen like før det avsluttende møtet skulle ta til klokken 10.00.

Dramatikk i gangene

Møtet ble utsatt i en time på grunn av dramatikken som oppsto da Polen kom med sine innsigelser. Norges forhandlingsleder, Bjørn Grydeland, møtte polakkene før forhandlingene startet opp igjen klokken 11.

Knappe 40 minutter senere var møtet slutt. EUs sjefsforhandler Percy Westerlund opplyste at forhandlingene er brutt og at de ikke kommer igang igjen før tidligst i morgen. Men sannsynligvis blir det ikke noe møte før over påske.

For restriktiv

Polen ønsker at EFTA-landene Norge og Island skal få bedre betingelser for eksport av fisk til EU. De mener at EU-kommisjonen har forhandlet frem en for restriktiv avtale.

Polakkene ønsker reduserte tollsatser for laks. Årsaken er at det polske markedet ønsker norsk laks. Dessuten er de polske forhandlerne misfornøyde med beregningsgrunnlaget for de andre fiskekvotene.

Baltisk støtte

— Vi vet at Polen har fått støtte fra de baltiske landene for sitt syn, sier Grydeland til bt.no.

Fra norsk side er det viktig at ikke hele pakken blir tatt opp til nye forhandlinger. Årsaken er at flere av de gamle EU-medlemmene mener at Norge har fått en fiskeriavtale som er i beste laget.

Også Irland har kommet med innsigelser. De har foreløpig avvist fiskeriløsningen som er lagt på bordet. Irene mener at Norge og Island har fått en for god avtale.