I tillegg til fengselsdom på tolv år etter den såkalte giftdrapsparagrafen, ble Fallo i Oslo tingrett i vår dømt til å betale staten 6 millioner kroner, penger retten mener han har tjent på ulovlig spritsalg. Fossum fikk fem års fengsel for to uaktsomme drap.

I lagmannsretten mandag nektet begge straffskyld på de punktene av tiltalen som er tema i ankesaken. Fallo har innrømmet smugling og salg av smuglersprit, men nekter straffskyld etter påstanden om giftdrap og uaktsomt drap.

Fossum har erkjent ett tilfelle av uaktsomt drap, men nekter for det andre dødsfallet som tiltalen omfatter.

— Ikke gjort med vilje

— Verken Fallo eller Fossum er dømt for forsettlige drap, noe det har stått i flere medier. De er ikke tiltalt for med vilje å ha tatt livet av eller skadet noen, sa aktor, statsadvokat Pål K. Lønseth, under sin innledning da saken startet.

Stridstemaet i ankesaken blir når Erik Fallo burde ha forstått at smuglerspriten han solgte var forgiftet av metanol. Både aktor og forsvarere pekte på at det vil bli vist til en rekke datoer og ulike tidspunkter som de mener støtter det ene eller andre standpunktet.

Aktor mener at Fallo gjorde lite eller ingenting for å forhindre at kjøperne av spriten ble advart etter at han ble kjent med metanolinnholdet i plastdunkene.

Mangler bevis

Fallos forsvarere hevder på sin side at 58-åringen ringte til alle han visste om hadde kjøpt forgiftet sprit. Utskrifter av Fallos telefonbruk, ifølge forsvarerne vesentlige bevis i saken, er imidlertid ikke er samlet inn av politiet i saken.

— Disse telefonlistene er det umulig å fremskaffe i dag. Materialet blir ødelagt av telefonselskapene omtrent seks måneder etter, sa forsvarer, advokat Tore Eriksen.

Han uttrykte også sterk skepsis til at politiet har slettet det de oppfattet som uinteressant materiale etter at de avlyttet Fallos telefoner mens han var løslatt fra varetekt. Forsvareren fikk aldri muligheten til å høre om det fremkom opplysninger som kunne støttet forsvaret av 58-åringen.

Det er satt av fem uker til saken i Borgarting lagmannsrett.