ARNE COLLIANDERFrogner

Per Orderud ble flere ganger presset på defensiven da han spurt om hvorfor han hadde forklart seg uriktig overfor politiet. For aktor var det et poeng at Per Orderud hadde motsatt seg at avhørene skulle tas opp på lydbånd.

– Det er lettere å korrigere seg selv dersom avhørene ikke blir tatt opp på bånd. Det er ikke alltid man husker rett, eller ordlegger seg korrekt, forklarte Per Orderud dette med.

– Husker du hva du sa politiet la frem to ulike kjøpekontrakter? ble han spurt om.

– Jeg hadde mistet mine tre nærmeste familiemedlemmer, og var veldig presset. Da tenker du ikke helt klart, sa Per Orderud.

– Fortalte du forsvareren din hvordan det hang sammen med de to forskjellige kjøpekontraktene?

– Ja.

– Når? spurte aktor Maurud.

Per Orderud nølte.

– Du sa til politiet at du var uforstående til at det forelå to ulike kjøpekontrakter¿

– Det ble bare skrevet en kontrakt – en håndskrevet.

– Hvorfor fortalte du ikke sannheten til politiet?

– Jeg var vel litt bekymret for min troverdighet¿

Aktor viste deretter til at det gikk seks uker uten at Per Orderud ville la seg avhøre av politiet.

– Jeg var misfornøyd med varetektssituasjonen. Etter samråd med min forsvarer ville jeg ikke forklare meg før visse forhold i fengslet var ordnet opp i, forklarte Per Orderud det med.

– Jeg hadde en siktelse mot meg som jeg syntes var helt sinnssyk. Likevel har jeg fra dag en gjort alt for å samarbeide med politiet, hevdet Orderud.