Forsvareren til 45 år gamle Geir Arnulf, advokat Roger Foyn, kaller avslaget for psykisk tortur, og mener dette avslører at det også bak fengselsmurene er forskjell på Jørgen hattemaker og kong Salomo. Ledelsen ved Ullersmo fengsel og Kriminalomsorgen region nordøst avslo permisjon uten vakt fordi 45-åringen ble involvert i en amfetaminsak på permisjon under åpen soning i desember 2003, skriver Aftenposten.

Forsvarer Foyn understreker at klienten aldri har uteblitt fra permisjon, og at han dessuten tilbød seg å betale for å få en vakt med seg til bisettelsen. Foyn vurderer å få rettslig vurdert om avslaget er i strid med den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

— Dette vil ha prinsipiell betydning for andre innsatte, men er fortsatt også en høyst aktuell problemstilling for Geir Arnulf. Hans mor har nettopp fått fjernet en hjernesvulst, og ting kan skje, sier advokaten.