Aktor kjører skipperen knallhardt under sin eksaminasjon, og 57-åringen blir stadig mer presset og unnvikende i svarene.

Da skipperen i politiavhør ble spurt om han hadde vært i Dan Pettersens hus i Nedre Dalgate, svarte han at han ville konferere med sin advokat. Dette fant statsadvokaten svært påfallende under sin eksaminasjon i retten.

Aktor: — Dette var da et underlig svar å gi, hvis du ikke hadde vært i leiligheten.

Skipperen: - Grunnen til at jeg sa det var at da jeg fikk bilen min tilbake fra Stavanger, så lå det en lapp der hvor det stod NDGT 41. Jeg ble litt i tvil.

Aktor: - I løpet av 110 sider med referat fra politiavhør, så er ikke denne lappen nevnt en eneste gang. Hvorfor ikke?

Skipperen: - Jeg har ikke kommet på det. Men jeg har ikke vært i huset, det har jeg jo sagt.

Aktor: - Men hvorfor svarte du ikke på det enkle spørsmålet i avhøret da?

På dette tidspunktet bryter dommer Helge Bjørnestad inn i eksaminasjonen:

— Hvis du ikke hadde vært der, hvorfor måtte du da konferere med din forsvarer?

Skipperen: - Det kunne jo være andre ting jeg ville konferere med ham om.

Dommeren: - Hør her...!

Skipperen: - Jaja. Jeg husket ikke det med denne lappen.