Førstebetjenten fra Kriminalpolitisentralen vitnet torsdag formiddag. Han har gjennomført alle avhørene av Viggo Kristiansen som siktet.

Advokat Hagen (Viggos forsvarer): — Du er den eneste som har avhørt Viggo ...

Nilsen: - Jeg har hatt ni avhør av ham som siktet. Lengden av avhørene har variert. Noen avhør var lange, andre korte. Det gikk opp mot åtte-ni timer med gode pauser.

Advokat Hagen: - Hvordan var konsentrasjonen til Viggo?

Nilsen: - Det ble gjort klart at han kunne ta pause. Han hadde ikke veldige konsentrasjonsvansker. Ved en anledning, da forsvareren spurte om han ikke ville ta pause, sa Viggo "fyr løs".

Advokat Hagen: - Hvordan oppfattet du "fyr løs"?

Nilsen: - At jeg kunne fortsette avhørene.

Nilsen forteller at stemningen varierte under avhørene. Noen ganger var det litt høyere temperatur.

Advokat Hagen: - Kjente du til journalen til Viggo fra sykehuset og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk?

Nilsen: Vi var kjent med hans tilstand.

Advokat Hagen: - Ble det gjort tilpasninger i avhørssituasjonen på bakgrunn av dette?

Nilsen: - Jeg legger alltid opp avhørene slik at spørsmålene skal være enkle, og det ikke blir noen spesielle misforståelser. Han svarte nei på spørsmålet om det var vanskelig å forstå hva jeg spurte om.

Advokat Hagen: - Var han medisinert under avhørene?

Nilsen: Det var ikke noe tema. Han fikk paracet i forbindelse med tannpine en gang.

Advokat Hagen: - Det er en kniv Viggo har forklart seg om som ble funnet på søppelplassen.

Nilsen: - Han brakte selv kniven på banen. Han sa at den var funnet på søppelplassen. Tiltalte ble grundig avhør rundt omstendighetene. Vitnet Viggo henviser til oppgir sier at han ikke har sett noen kniv. Når Viggo blir foreholdt dette, fastholder han sin forklaring.

Advokat Hagen: - Hva tenker du om dette?

Nilsen: - Jeg sa til ham at det ikke virket særlig troverdig.

Advokat Hagen: - Hvordan kom uttrykket "vi får nyte den siste kvelden sammen" frem?

Nilsen: - Dette kom han med selv.

Advokat Hagen: - Var det noen foranledning til at han sa dette?

Nilsen: - Nei, ikke noen spesiell.

Advokat Fegran: - Tok Viggo initiativet til å ta pauser i avhørene ?

Nilsen: - Når han ikke følte seg helt tilpass under avhørene, ba han om pauser.

Advokat Fegran: - Hvor mye foreholdt du Viggo av forklaringene til Jan Helge?

Nilsen: - Det kom rimelig mye etter hvert.

Advokat Fegran: - Var det Viggo som ba om at avhørene skulle avslutte ?

Nilsen: - Noen ganger ville han slutte fordi han ikke var komfortabel med situasjonen. Andre ganger var det naturlig å avslutte.

Advokat Fegran: - I et avhør 17. oktober ble avhøret avbrutt. Hvorfor?

Nilsen: - Dette gjelder når han ble foreholdt overgrep mot en liten gutt. Da skjønte jeg at det kom til å bli langt, og at han sa han ikke ville forklare seg om noe han ikke har gjort.

Advokat Fegran: - Er det noe han ikke har villet forklare seg om ?

Nilsen: - DNA-funnene gjort på åstedet har han ikke villet forklare seg om.

Politiførstebetjent Nilsen opplyste at Kristiansen ble spurt om han hadde begått andre overgrep enn dem han var siktet for i Baneheia. Da kom det ikke noe om overgrepene han er tiltalt for mot en jente og en gutt. Etter at hans advokat ble gjort oppmerksom på hva vi hadde av opplysninger, forklarte han seg om disse overgrepene.

Sorenskriver Ree: - Har det vært noen utvikling i de andre avhørene ?

Nilsen: - Han har stått på det han har forklart fra starten av. Han har hatt forskjellige begrunnelser, men har holdt fast blant annet med hvor han var 19.30 den 19. mai.