Myndighetene var redde for at USA skulle tolke Qvigstads vurderinger som offisielle norske synspunkter, skriver Aftenposten.

Qvigstad, som etter en periode som justisråd nå er tilbake som førstestatsadvokat i Oslo, vurderer å bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

— Jeg kan bekrefte at jeg er nektet å offentliggjøre en artikkel skrevet i mitt eget navn med synspunkter som står for min regning. Slik jeg ser det, er sakens kjerne hvor langt et departement kan gå i å nekte en tjenestemann i å delta i den offentlige debatt, uten at det blir gitt en skriftlig begrunnelse for en slik nektelse, sier han.

Aftenposten hadde antatt Qvigstads artikkel, men denne ble trukket tilbake etter at Qvigstad hadde orientert ambassadør Knut Vollebæk i USA om at den ville bli publisert.