Det skriver Dag og Tid.

– Helt feil. Hvis jeg hadde gjort det bladet skriver, ville jeg ha begått et lovbrudd, sier Solberg til NTB. Hun mener det var UDI som på eget faktagrunnlag innvilget et tre måneders besøksvisum i den aktuelle saken.

Ifølge Dag og Tid dukket Høyre-politiker og bystyremedlem i Oslo, Samira Munir, opp på den norske ambassaden i Islamabad i Pakistan sammen med broren til hennes ektemann i juli 2005. Hun ville at svogeren skulle få visum slik at han kunne flykte til Norge og søke politisk asyl.

Ambassaden ga et hurtigpass til Munir, men fant ikke grunnlag for å gi visum til svogeren, skriver Dag og Tid.

Men en måned etter at Munir først ba om visum til sin svoger, kom det en melding fra Utlendingsdirektoratet til ambassaden i Pakistan. Munirs svoger skulle likevel få visum, til tross for at ambassaden hadde konkludert annerledes. Ifølge Dag og Tid hadde Munir tatt kontakt med daværende kommunalminister Erna Solberg da Munir kom hjem til Norge, og ba Solberg om at svogeren måtte få komme til Oslo.

Solbergs engasjement

Erna Solberg innrømmer overfor Dag og Tid at hun involverte seg i saken, men vil utover dette ikke svare på spørsmål.

– Det er rett at jeg, justisministeren og en rekke andre involverte oss i saken i den forstand at vi bidro til at politiet og andre organ som hadde med saken å gjøre, fikk tilgang til informasjon som kunne være relevant. Men jeg ga ikke visum til vedkommende, det hadde jeg ikke lovhjemmel til å gjøre og det ville jeg heller aldri drømt om å gjøre. Utover dette har jeg ingen flere kommentarer. Dette handler blant annet om taushetsplikten, sier Solberg.

Solberg avviser at hun har forsøkt å overprøve eller instruere UDI. Hun sier hun har hatt et møte med Samira Munir, som informerte henne om saken.

Dørum ble kontaktet

Tidligere justisminister Odd-Einar Dørum (V) sier han husker saken, men at han ikke hadde informasjon å gi om saken til de relevante faginstansene.

– Jeg møtte Munir etter at hun ba om et møte om en sak. Hun fortalte meg om saken og nevnte en polititjenestemann hun hadde møtt som var medlem av Høyre. Denne personen hadde hun tillit til, sa hun. Jeg sa at det sikkert var lurt om hun holdt kontakten med ham. Det var alt, sier Dørum.

I en pressemelding fra Høyres stortingsgruppe skriver Solberg at både Dørum og hun selv hadde et møte med Samira Munir og at UDI via embetsverket ble informert om den informasjonen de to hadde fått. Faktasjekk og vurdering av saksforhold er UDIs ansvar. Jeg har ikke hatt noe med den prosessen å gjøre, skriver Erna Solberg.

Bjelland, Håvard
HUSKER SAKEN: Eks-justisminister Odd-Einar Dørum.