— De som har hevdet at jeg har gitt ordre om å gjeninnsette Rosén, har i alle fall ikke sitert meg, for det har ikke jeg sagt, sa forsvarsminister Strøm-Erichsen til NTB før hun gikk i møte med forsvarsminister Robert Gates i Washington mandag.

Den tidligere sjefen for Forsvarets Sanitet, generalmajor Leif Sverre Rosén, og forsvarssjef Sverre Diesen ble søndag enige om at Rosén får fortsette i Forsvaret når permisjonen hans utløper. I den opprinnelige oppsigelsesavtalen som Rosén sier han følte seg tvunget til å skrive under på, skulle han ha sagt opp innen 28. juni, da studiepermisjonen hans var over.

- Krevende Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Strøm-Erichsen om en redegjørelse om konflikten mellom forsvarssjefen og Rosén og om legedekningen i Afghanistan. Redegjørelsen var ventet mandag ettermiddag, men ved 18-tiden hadde komiteen ennå ikke sett noe til den:

— Det er ennå mange timer igjen av døgnet. Og det er litt krevende for oss som er mange timer unna og har møter i tillegg. Vi holder på å jobbe sammen med departementet hjemme, sier forsvarsministeren fra Washington.

Strøm-Erichsen er lite villig til å kommenterer innholdet i redegjørelsen.

— Jeg tror det er bra at Stortinget får dette brevet før jeg kommenterer dette videre. De har bedt om brevet, og jeg vil ta det derfra, sier forsvarsministeren.

Om innholdet i selve redegjørelsen har forsvarsministeren følgende kommentar:

— Jeg svarer på de temaene som jeg er blitt bedt om å svare på, sier Strøm-Erichsen.

Ført bak lyset - Det mest alvorlige er at Stortinget kan være ført bak lyset når det godkjente å sende soldater til skarpe oppdrag i Afghanistan. Alle var sikre på at soldatene hadde forsvarlig sanitet med seg. Jeg tror Stortinget ville protestert hvis det hadde visst at legedekningen var uforsvarlig, sier lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Lodve Solholm (Frp), til NTB.

— Hvis departementet tror at forliket mellom de to generalene gjør saken mindre interessant for en åpen høring, tar det feil. Dette er en så alvorlig konstitusjonell sak at enigheten mellom generalene er uten betydning, konkluderer han.

Frp mener at det er grunnlag for en åpen høring om saken. Men partiet er avhengig av støtte fra KrF eller Høyre for å få dette til.

Scanpix