i Lindås og i Os. *** lønnsoppgjøret** KJELL ØSTERBØ kjell.osterbo@bergens-tidende.no — Nå er det bevist. Vi blir verdsatt ut fra hvordan samfunnet ser på de grupper vi jobber med, sier Oddny Miljeteig. Hun er fylkesleder for Fellesorganisasjonen som organiserer disse tre yrkesgruppene. Vi er på besøk på sosialkontoret på Knarvik i Lindås, hvor streiken i kommunen nå organiseres. - Forbannelsen er stor og streikeviljen meget høy, sier streikeleder i kommunen, Inger Helen Midtgård.

Bare de populære Miljeteig er skuffet over at arbeidsgiverne bare hopper på de populære yrkesgruppene. - Vi unner selvfølgelig både lærere og sykepleiere det oppgjøret de har fått, men vi vil også ha del i et slikt tilbud ut fra den gode og viktige jobb vi gjør. Miljeteig viser til at mellomledere og såkalte faglederstillinger blant deres grupper ikke er tilbudt det samme lønnsløftet som for eksempel sykepleierne. - En vernepleier med spesialutdanning i psykiatri får knappe halvparten av det lønnsløftet som en sykepleier med samme spesialutdanning er tilbudt, sier Miljeteig.

Ikke sekunda Mohamed Medi er sosionom og avdelingsleder ved Øvstunsenteret. - Som sykepleier og avdelingsleder ville jeg fått et tillegg på 19 400 kroner. Men som sosionom og avdelingsleder er jeg tilbudt bare 5000 kroner. Og ingen vil påta seg lederansvar for bare et par hundrelapper ekstra i måneden, sier Mehdi. - Vi finner oss rett og slett ikke i å være en sekunda yrkesgruppe, sier streikeleder Midtgård. I Lindås er hele barnevernet tatt ut i streik. Det vil kunne bli opprettholdt krisevakt dersom liv og helse står på spill. Tre av de seks sosionomene på sosialkontoret er tatt ut og de fleste vernepleierne som jobber i vernede boliger er tatt ut. Det betyr at de ordinære barnevernssakene og sakene ved sosialkontoret vil hope seg opp og tilbudet til de psykisk utviklingshemmede vil bli dårligere.

Viser hvor viktig vi er - Arbeidsgiveren har allerede søkt om dispensasjon for halvparten av oss som er tatt ut i streik. Det må jo si noe om hvor viktig de mener vi er, sier Midtgård. - Dispensasjoner vil bli vurdert og vi skal ikke gi arbeidsgiverne noen unnskyldning for å gripe til tvungen lønnsnemnd, sier hun.