Mange rullestolbrukere omfattes av statsavtalen for flymarkedet. Assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sier at han er overrasket og sjokkert over at et flyselskap som har en avtale med staten, nekter å frakte en viktig gruppe passasjerer.

— Dette er ren diskriminering av funksjonshemmede, og det kan vi ikke akseptere, sier han til NRK.

Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman (H) sier at funksjonshemmede som omfattes av statens innkjøpsavtale, står fritt til å bruke andre flyselskaper dersom tilbudet ikke er godt nok hos Norwegian. Han kaller rullestolnekten en barnesykdom hos selskapet, og tror markedet vil tvinge flyselskapet til å endre praksis.

— De må regne med at alle funksjonshemmede, deres venner og slektninger kommer til å reise med andre flyselskaper.

(NTB)