For kort tid siden skrev korenes ledere, og mange med dem, brev til biskopen og fortalte at de kom til å bryte samarbeidet inntil en mannlig prest er på plass, skriver VG.

I brevet står det at de er imot den kvinnelige presten, og vurderer å starte med konkurrerende kristen virksomhet så lenge hun styrer skuta.

Den kvinnelige presten Marie Elisabeth Mjaaland er sjokkert og lei seg over at sentrale personer i menigheten ikke respekterer henne som prest. Hun kom til Øksnes som vikarprest i august og har kjempet mot kreftene som vil ha henne fjernet fordi hun er kvinne.

– Jeg kan ikke gjøre så mye med dette, i hjertet mitt er jeg prest, det er mitt kall. Jeg prøver å møte alle med kjærlighet og dyrke det gode i alle – også de som ikke vil ha meg her, sier hun.

Ikke alle i koret eller menigheten for øvrig deler synet til korlederne. Torsdag ble det lagt ut en underskriftsliste på kommunehuset, en liste for fortsatt å ha kvinnelig prest.

Mjaaland får også støtte fra fungerende biskop Tor B. Jørgensen. I sitt svar skriver han at han ikke har noen planer om å fjerne den kvinnelige vikarpresten.