Oslo tingrett har oppnevnt Torgeir Husby og Synne Sørheim som rettspsykiatrisk sakkyndige. De skal gjennomføre undersøkelsene som avgjør om Breivik er tilregnelig i strafferettslig forstand, melder aftenposten.no.

Hvis han ikke er tilregnelig, kan han ikke dømmes til fengselsstraff eller forvaring for terrorangrepene som tok livet av 77 mennesker. Da blir han i stedet dømt til tvunget psykiatrisk behandling.

Ikke snakke med nordmenn

De rettspsykiatriske undersøkelsene gjennomføres ved at de sakkyndige snakker med «observanden», som siktede kalles av dem.

Breivik ønsker imidlertid ikke å snakke med hvem som helst.

— Siktede har gitt uttrykk for at han ikke ønsker å snakke med sakkyndige fra Norge, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Aftenposten.no.

Landets mest erfarne

Husby er overlege ved psykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus, Synne Sørheim er spesialist i psykiatri. De er to av landets mest erfarne fagfolk på dette området og var også oppnevnt i Faiza-saken.

De to skal sette seg inn i hva slags tilstand Breivik var i under angrepene og drapene, og hva slags tilstand han er i nå.

Husby og Sørheim skal levere sin utredning innen 1. november, har tingretten bestemt.

Breiviks forsvarer Geir Lippestad har ikke vært tilgjengelig for kommentar.