• Det er ikke muslimene som skal sette grenser for vår ytringsfrihet! Vi har ingen grunn til å be noen om unnskyldning for at vi lever i et demokrati, mener Siv Jensen.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder slår i dette intervjuet med Bergens Tidende kontant tilbake mot dem som vil bøye nakken og be verdens muslimer pent om unnskyldning etter alt oppstyret omkring Muhammed-karikaturene.

Hun er også svært kritisk til regjeringens opptreden, ikke minst internasjonalt, og hun begrunner kritikken slik:

— Regjeringen har vært litt uten ryggrad, litt utydelig med tanke på hva vi skal mene. Bare vi presses hardt nok, så gir man etter.

Må få uroen på avstand

— Du var mer forsonlig og forsiktig i din kritikk i stortingsdebatten onsdag?

— Når vi har gitt uttrykk for at det var behov for, et stykke på vei, å slå ring om regjeringen, så var det for at den skulle få arbeidsro av hensyn til norske borgere i utlandet.

Men jeg reagerer skarpt på statsrådenes trang til å fremføre beklagelser. Jeg kan ikke se at vi har noe å beklage, og vi har ingen grunn til å be noen om unnskyldning, sier Siv Jensen som understreker at «det er ikke muslimene som skal sette grenser for vår ytringsfrihet.»

— Dette er et av kjernespørsmålene i denne debatten. Og den debatten må vi ta, men ikke nå. Vi må få denne uroen noe mer på avstand.

Nekter å feie under teppet

  • Er det i Stortinget, i stortings salen , du varsler debatt om det som er skjedd i kjølvannet av de omstridte tegningene?

— Jeg vil ikke være mer presis, på dette stadiet, enn å si at jeg ønsker en offentlig debatt, for vi kan ikke tillate at det som er skjedd feies under teppet. Det er litt for enkelt å plassere ansvaret hos en redaktør.

— Bebuder du nå en ny, grunnleggende innvandringsdebatt?

— Ja, det gjør jeg, men den må ikke tas i affekt.

— Er du enig med PST-sjef Jørn Holme som i et foredrag i slutten av januar hevdet at det er annen- og tredjegenerasjons innvandrere som utgjør den største terrortrusselen?

— Dette er det flere synspunkter på. Det er galt å generalisere, for mange innvandrere er godt integrert i det norske samfunn. Men samtidig har vi grupperinger i Norge med en helt annen motivasjon og en annen agenda. Det er ekstreme og ytterliggående grupperinger som utsetter den øvrige muslimske befolkning for press. Dette er elementer med en destruktiv agenda.

Ingen soldater hjem

— Bør vi etter den siste ukes dramatiske hendinger trekke hjem våre soldater fra Afghanistan?

— På ingen som helst måte! Det er det siste vi må finne på når vi utsettes for press. SV har på sin side hele tiden ment at soldatene må trekkes ut, men å foreslå noe sånt - slik det skjedde midt under en krise - var helt uansvarlig, sier Siv Jensen.

FOTO: SCANPIX