OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder, Tom Thoresen, sier til Bergens Tidende at han stiller seg kritisk til Verdikommisjonens forslag om å bruke ti prosent av oljefondet på denne måten.Ved utgangen av dette året er oljefondet kalkulert til å utgjøre 590 milliarder kroner.Ti prosent vil i så fall bety 59 milliarder. I SV faller derimot Verdikommisjonens utspill i god jord, ifølge partiets nestleder Øystein Djupedal:— Denne idien om å bruke av oljefondet til investeringer i u-landene har kommisjonen tydeligvis stjålet fra oss, selv om vi har noe mer beskjedne ambisjoner enn å bruke ti prosent, sier han.