I februar lanserte en gruppe studenter nettsiden direktetilstatsministeren.no, som etter planen skulle fungere som en debattplattform mellom vanlige folk og statsministeren. Statsministerens kontor (SMK) hadde lite sans for det private initiativet, og koblet inn Regjeringsadvokaten.

Kan straffes med fengsel

I midten av februar sendte Regjeringsadvokaten et brev til eieren av domenenavnet, med krav om at bruken måtte opphøre umiddelbart.

«Etter statens syn kan De ikke lovlig benytte domenenavnet, da det gjennom bruk av dette vil kunne skapes et inntrykk av at et offentlig myndighetsorgan står bak siden», heter det i brevet.

I brevet vises det også til straffelovens paragraf 328, der det blant annet heter at den som utgir seg for å inneha noen offentlig tjeneste kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

— Vi mener at vi vil ha en sterk sak dersom vi bringer dette inn for domeneklagenemnda. Alternativet er å bringe saken inn for domstolen, sier advokat Ole Wetlesen Borge ved Regjeringsadvokaten.

Statsministerens kontor har også reagert på nettsidens utforming. «Billedbruken av statsministeren kombinert med norsk flagg er egent til å skape inntrykk av at staten står bak siden», heter det i brevet fra Regjeringsadvokaten, som håndterer saken på vegne av SMK.

- Har ikke gjort noe galt

Psykologistudent Peter Strassegger er en av initiativtakerne til nettsiden. I går sendte han et skriftlig svar på henvendelsen fra Regjeringsadvokaten, hvor han tilbakeviser mye av kritikken.

«Vi er ikke enige i Regjeringsadvokatens postulater hva gjelder fortolkningen av norsk lov og kan ikke se at de påstander som fremsettes har juridisk dekning. Det er således vårt syn at en norsk domstol ikke ville gi SMK medhold i en eventuell sak», heter det i svarbrevet fra Strassegger og de andre initiativtakerne.

— Vi har fått en advokat til å se på dette, og han mener at det kan diskuteres hvorvidt dette er lovstridig. Vår holdning er at vi ikke har gjort noe galt. Uansett så har vi gjort det med gode intensjoner, sier Strassegger.

I brevet til Regjeringsadvokaten skriver initiativtakerne at de kan være villige til å legge ned det omstridte domenenavnet, men nettsiden vil bestå.

— Vi var kanskje naive da vi satte i gang dette, men jeg er sikker på at vi skal klare å komme til enighet med SMK også når det gjelder krav om re-design av siden. Vårt ønske er bare å opprette en kommunikasjonskanal mellom folket og statsministeren, sier Strassegger.

Han viser til at liknende nettportaler er etablert i åtte andre europeiske land.

direktetilstatsministeren.no
Arne Nilsen