I et halvt år har helsemyndighetene forsøkt å få innsatte til frivillig å ta medisin for å redusere sexlysten, men fangene sier nei, melder TV 2.En mulig forklaring er at fangene kan ha blitt skremt av uttrykket kastrering, men Helsetilsynet understreker at seksualdriften kommer tilbake ved opphør av medikamentbruk. Fangene som tilbys kjemisk kastrering, får dessuten psykologisk behandling samtidig.Det er overgripere der gjentakelsesfaren er stor, som får tilbud om hormoner for å dempe seksuallysten. Samme type behandling har lenge vært i bruk i Danmark.